Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

  • Yêu thích

Tại hầu hết quốc gia trên thế giới, người dân đón năm mới vào ngày 1/1. Một số nơi cầu may bằng các phong tục kỳ lạ như ăn nho, ném đồ, đánh nhau hay chúc Tết gia súc.