Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Sởn da gà với món nhộng sâu muồng Tây Nguyên

  • Yêu thích

Người Ê Đê ở Đắk Lắk có một món ăn rất đặc biệt: sâu muồng. Sâu muồng là loại sâu có ở cây muồng, loại cây được bà con nơi đây trồng xen trong vườn cà phê, trồng ở bìa rẫy, bờ lô để vừa lấy bóng mát vừa làm trụ cho tiêu leo.