Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Jalebi - món bánh rán đường phố nổi tiếng của Ấn Độ

  • Yêu thích

Jalebi là món bánh quen thuộc với người dân Ấn Độ, hình dáng của bánh khá đa dạng khi được người bán tạo hình trực tiếp trên các chảo dầu.