Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bạn đã biết gì về đặc sản cá tiến vua?

  • Yêu thích

Trong hàng nghìn năm lịch sử, cá Anh vũ đã khiến nhiều nhà sử học, nhà văn, nhà thơ “hao tâm tổn trí” để tìm hiểu và ca tụng các phẩm chất, nguồn gốc và địa hạt sinh tồn của chúng. Thậm chí đây là loài cá quý xưa kia chỉ được dùng để tiến vua.