Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mất 17.000 lít nước chỉ để sản xuất ra 1 kg socola

  • Yêu thích

Tổng hợp lượng nước được sử dụng để tạo ra các loại thức ăn. Người ta phải mất hơn 17.000 lít nước chỉ để sản xuất ra 1 kg socola.