Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bạn đã phân biệt được cảm cúm và cảm lạnh chưa?

  • Yêu thích

Cúm và cảm lạnh có nhiều triệu chứng tương tự nhau như ho, sốt, nghẹt mũi ở mức độ khác nhau. Nhiều người thường nhầm lẫn chúng, dẫn đến điều trị sai cách, lâu khỏi bệnh.