Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Điểm mặt chỉ tên những món ăn kinh dị nhất thế giới

  • Yêu thích

Bảo tàng những món ăn đáng sợ ở Thụy Điển vẫn đang rất thu hút du khách. Tới đây, bạn có thể ngửi hoặc ăn thử trực tiếp nhiều món ăn mà có thể bạn chưa từng tưởng tượng.