Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tỏi - Một loại thuốc yêu tự nhiên cho các cặp tình nhân

  • Yêu thích

Ở một số nước, tỏi được xem là hiện thân của tình yêu và ham muốn tình dục. Chẳng hạn như ở châu Phi và vùng Balkan, nam thanh nữ tú của một số quốc gia trước khi kết hôn đều ăn nhiều tỏi tây, hy vọng thật khỏe mạnh và hôn nhân mới hạnh phúc.