Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tưởng chỉ có trong phim ảnh, hóa ra ''thịt zombie'' là có thật

  • Yêu thích

Miếng thịt này sau khi cắt vẫn còn động đậy, khiến ai cũng kinh hãi không dám chạm tay vào. Người ta gọi đây là “thịt thây ma” hay “thịt xác sống”.