Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Sâu măng - món ngon chỉ dành cho người can đảm

  • Yêu thích

Vào mùa lạnh, khi những cơn mưa nhấm nhẳng rơi xuống bất ngờ trên núi rừng Mường Thanh thì đâu đó có những người mang gùi vào rừng đi bắt sâu măng. Không khí ẩm ướt khiến sâu măng sinh sôi nảy nở rất nhanh.