Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cận cảnh món chuột rừng có giá cả triệu đồng

  • Yêu thích

Vùng miền núi phía Bắc vốn nổi tiếng với các món như cơm Lam, rượu Cần, lơn Mường Máng… tuy vậy có một món còn được coi là đặc sản hơn cả - thịt Dúi.