Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bức tranh kỳ diệu từ 100 ly cà phê

  • Yêu thích

Họa sĩ James Patrick tạo nên bức tranh tuyệt đẹp từ hơn 100 ly cà phê, dành cho lễ hội cà phê Aroma ở Sydney, Australia.