Quý khách đang truy cập bằng wifi

Muỗi rất thích những nơi có nước như ao, hồ, sông hay các vũng nước nhỏ. Vì vậy, bạn không nên tới gần những khu vực này khi không cần thiết.