Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Người Mỹ vô cùng thích thú khi thử món ăn Việt Nam

  • Yêu thích

Và cuối cùng thì cũng có một video về đồ ăn các loại. Lần này không có các anh chàng còn lại, chỉ có Keith tham gia thử thách và kéo đống bạn người Mỹ thử ăn các món của người Việt thôi. Bạn đoán xem cảm nhận của họ là gì?