Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ăn hàu để tăng cường sinh lý đàn ông

  • Yêu thích

Bạn có biết hàu là loại thực phẩm tăng cường sinh lý cho đàn ông rất tốt và hiệu quả không. Bạn thường nghe hàu là loại thức ăn của tình yêu? Chính xác. Mỗi ngày ăn vài con hàu là đủ cung cấp chất khoáng chống oxi hoá. Kẽm có mặt trong rất nhiều quá trình xử lý của cơ thể, từ việc tạo DNA tới hồi phục tế bào.