Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nhỏ dãi với độ cute của sầu riêng ruột đỏ

  • Yêu thích

Loại sầu riêng ruột đỏ có vỏ ngoài xinh xắn sẽ khiến bạn muốn thưởng thức cho bằng được.