Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Người ta đã làm cá hồi hun khói như thế nào?

  • Yêu thích

Thành lập từ năm 1905, H. Forman & Son hiện là cơ sở hun khói cá hồi duy nhất còn tồn tại ở vùng East End của London (Anh). Món cá hồi hun khói truyền thống ở đây được làm ra sao?