Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bạn đã từng nhìn thấy san hô đẻ trứng đẹp lung linh như thế này chưa?

  • Yêu thích

Đây là môt trong những kỳ quan hiểm hoi của thế giới đại dương và chỉ xảy ra tại một thời điểm duy nhất trong năm!