Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách làm 2 loại nước đường cho bánh nướng Trung Thu

  • Yêu thích

Nước đường bánh nướng có cách làm đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, nhưng để thành công thì cần một vài mẹo nhỏ.