Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • 3 bước lột vỏ bề bề siêu nhanh siêu dễ

  • Yêu thích

Con bề bề gai góc, lại khó bóc vỏ nhưng bạn chỉ cần nhớ 3 bước đơn giản này là đã có thể khiến chúng 'vỏ đi đằng vỏ, thịt về với thịt'.