Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tận mắt bánh rán phồng khổng lồ của Nhật Bản

  • Yêu thích

Cửa hàng Mara Daigaku ở Tokyo, Nhật Bản phục vụ một loại bánh rán đặc biệt có đường kính hơn 30 cm.