Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nghệ thuật đánh cá bằng chim cốc trên dòng Lệ Giang

  • Yêu thích

Kỹ thuật bắt cá bằng chim cốc giúp người dân bên sông Lệ Giang (Trung Quốc) có thể lượm cá chỉ sau chưa đầy một phút thả chim xuống sông.