Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đổi vị với món ba chỉ quấn cải bi

  • Yêu thích

Thịt ba chỉ xông khói được phết sirô phong vị dịu ngọt, sau đó bọc mầm cải brussels bên trong, khi ăn có thể lựa chọn 2 loại sốt mayonnaise cốt chanh hoặc sốt sirô tiêu ớt.