Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nấu gì cho sĩ tử ăn bồi bổ mùa thi?

  • Yêu thích

Vào giai đoạn này, các gia đình luôn chú trọng vào việc ăn uống để giúp con ổn định sức khỏe trước ngày thi đến. Dinh dưỡng và chế độ ăn uống hợp lý ảnh hưởng rất lớn đối với trí não các em. Khi mùa thi tới, học sinh phải học nhiều hơn, đòi hỏi trí não luôn hoạt động.