Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Làm khay đựng hoa quả từ vỏ dưa cực đẹp

  • Yêu thích

Chuẩn bị: - 1 quả dưa vàng - 1 dao to - 1 dao tỉa - Thìa múc hoa quả