Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hãy một lần thưởng trà ướp sen đi

  • Yêu thích

Người dân Quảng Ngãi đem trà ra đầm, ủ vào búp sen, sau đó mang về đãi khách và bán cải thiện thu nhập cho gia đình.