Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Có gì đặc biệt trong phần thịt viên đắt nhất thế giới?

  • Yêu thích

Bạn có dám bỏ ra hơn 2 triệu đồng chỉ để ăn một phần thịt viên đắt giá nhất thế giới?