Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tuyệt kỹ gọt dứa "ruột đi, vỏ ở lại" của người bán hàng rong

  • Yêu thích

Chỉ trong hơn một phút, người đàn ông bán hoa quả đã trình diễn cách gọt dứa tài tình khiến nữ du khách bất ngờ.