Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Canh ngẩu pín tráng dương cho quý ông

  • Yêu thích

Xin mạo muội mách nước cho các phu nhân một trong những món ăn có hiệu quả rất đáng ca tụng có tên gọi là canh ngẩu pín bò tráng dương.