Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách để nước đá đông siêu nhanh trong ngày nắng nóng

  • Yêu thích

Theo nghiên cứu của trường đại học Nanyang, Singapore, nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh là nhờ cấu tạo đặc biệt của phân tử nước.