Quý khách đang truy cập bằng wifi

Ong được xem là loài vật chăm chỉ và với nhiều người ong không bao giờ ngủ.