Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Dòng sông sôi sùng sục bí ẩn giữa rừng Amazon

  • Yêu thích

Một dòng sông với nước nóng đến mức có thể giết chết bất cứ sinh vật nào rơi xuống tồn tại một cách bí ẩn giữa rừng Amazon ở Peru.