Quý khách đang truy cập bằng wifi

Dù tay liên tục cắt thịt, mắt người đàn ông vẫn không nhìn xuống thớt. Đây đúng thực là một tuyệt kĩ.