Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Làm sao để đóng đinh vào giữa thanh gỗ như thế này?

  • Yêu thích

Có vẻ giống một trò ảo thuật nhưng chỉ cần một số công cụ, một bàn tay khéo và “bí quyết chân truyền" bạn sẽ làm người khác lé mắt.