Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • "Mực mắt lác" làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm

  • Yêu thích

"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.