Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tắm lá mùi chiều 30 Tết: "nghi thức" ngày cuối năm

  • Yêu thích

Tắm lá mùi vốn quen thuộc như một truyền thống trong những ngày giáp Tết. Nhưng bạn có thực sự hiểu về ý nghĩa của "nghi thức" này?!