Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đặt lợp bẫy cá nhưng được rắn 'khủng'

  • Yêu thích

Hai nam thanh niên giật mình khi phát hiện con rắn to dính bẫy ở khu vực Đầm Mã Trắng (huyện Hóc Môn, TP HCM).