Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phát sốt với món súp gà nguyên con

  • Yêu thích

Đi khắp thế gian đây là nơi duy nhất có món súp gà nấu theo kiểu lạ đời này. Chỉ cần nhìn thôi đảm bảo bạn sẽ ứa nước miếng trước món súp gà đặc biệt này.