Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bánh quế ú nụ gà sốt - bao giờ thì đến Việt Nam?

  • Yêu thích

Món gà kết hợp với bánh quế sẽ làm bạn bị nghiện cho mà xem. Bao giờ thì nó mới tới Việt Nam đây?