Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bị cả bầy bạch tuộc con bám trong miệng sau khi ăn bạch tuộc sống

  • Yêu thích

Người xưa có câu “Bệnh từ miệng mà vào” quả là không sai khi nhiều người đã phải rước bệnh vào thân chỉ vì thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh của mình.