Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vào bếp đổi vị với món mỳ ý trộn thịt gà

  • Yêu thích

  • Mã video: 3221

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Cùng đổi bữa cho cả nhà với món mỳ ý trộn thịt gà đơn giản, dễ làm mà thành phẩm thì tuyệt hảo nhé!