Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ngô nướng khoai nướng đậm vị mùa đông

  • Yêu thích

  • Mã video: 3194

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Một hộ kinh doanh cho biết, mấy ngày này có không khí lạnh nên lượng khách đến ăn ngô, khoai nướng cũng tăng đột biến. Sau khi trừ đi chi phí, số lãi thu về cũng không hề nhỏ.