Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Pizza lớn nhất thế giới thách thức người phàm ăn

  • Yêu thích

Chiếc pizza của nhà hàng Mỹ nặng khoảng 22,6 kg, có thể được cắt thành 200 miếng cho 50-70 người ăn.