Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách thụ tinh trứng cá hồi của người Nhật

  • Yêu thích

  • Mã video: 3140

    Để mua video, soạn: MUA [Mã video] gửi 9686

    Để tặng video. soạn: TANG [Mã video] [SDT được tặng] gửi 9686

Những lớp trứng cá hồi được nặn vào khay rồi sau đấy được thụ tinh một cách đăc biệt theo cách riêng của người Nhật.