Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những đặc sản thế giới bị tố nhẫn tâm với động vật

  • Yêu thích

Mổ đầu khỉ để ăn sống não óc, sashimi ếch sống, chuột con mới sinh nhúng nước chấm...những món ăn này đã bị tố cáo là quá nhẫn tâm với động vật.