Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cơm thịt sốt Teriyaki với dứa thơm lừng cả gian bếp

  • Yêu thích

Một chút nhấn nhá với sốt Teriyaki sẽ làm bữa ăn của cả nhà cực kỳ "đưa cơm".