Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Tương cà được làm từ...ruột cá

  • Yêu thích

Nhắc đến tương cà - sốt chấm điển hình của Mỹ, ít ai biết rằng công thức đầu tiên của món này không hề có cà chua mà gồm ruột cá.