Quý khách đang truy cập bằng wifi

Mỗi buổi sáng chỉ cần một ít thời gian cùng với chiếc lò vi sóng, trong lúc đồ xôi bạn có thể làm những việc khác, sau 30 phút là đã có một đĩa xôi vò nóng dẻo đầy đủ năng lượng rồi.