Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Uống bia đúng cách giúp sống thọ không ngờ

  • Yêu thích

Một nghiên cứu mới đây cho thấy việc uống rượu bia ở mức vừa phải có thể là một phần của lối sống lành mạnh để duy trì năng lực nhận thức trong quá trình lão hóa.