Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mẹo vặt tuyệt đỉnh từ vỏ lon bỏ đi khiến bạn bất ngờ

  • Yêu thích

Thay vì vứt vào sọt rác, bạn có thể tận dụng vỏ lon để tự chế đồ nạo củ quả, súng bắn keo, chìa khóa dự phòng hay tăng sóng wifi.